Начало > Профил на купувача

Профил на купувача:
Вътрешни правила
Изтегли файлове
Доставка чрез покупка на горива в три обособени позиции: обособена позиция 1- Доставка на бензин А95Н, Обособена позиция 2- Доставка на дизелово гориво, Обособена позиция 3- Доставка на пропан бутан
оставка чрез покупка на горива в три обособени позиции: обособена позиция 1- Доставка на бензин А95Н, Обособен ...
1/16/2019 2:09:57 PM
Доставка на минерал бетон НТК 0-40
Доставка на минерал бетон НТК 0-40 ...
10/31/2018 11:32:06 AM
Доставка чрез покупка на горива в три обособени позиции: Обособена позиция 1- Доставка на бензин А95Н, Обособена позиция 2- Доставка на дизелово гориво, Обособена позиция 3- Доставка на пропан-бутан
оставка чрез покупка на горива в три обособени позиции: Обособена позиция 1- Доставка на бензин А95Н, Обособен ...
2/6/2018 9:13:05 AM
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на „В и К БЕБРЕШ“ ЕООД за обекти, присъединени на ниско и средно напрежение
оставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на „В и К БЕБРЕШ“ ЕООД за обекти, присъедин ...
1/11/2018 2:39:41 PM
ОП – чрез събиране на оферти с обява за Възстановяване на асфалтови настилки в селата Гурково, Радотина, Скравена, Трудовец, Новачене след извършване на ремонтни дейности по водопроводната и канализационната мрежа и доставка на минералбетон в три обособени позиции” Обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: „Възстановяване на асфалтова настилка в селата Гурково, Радотина, Скравена, Трудовец след извършване на ремонтни дейности по водопроводната и канализационната мрежа”; 2. Обособена позиция № 2: „Цялостно асфалтиране на ул. Христо Смирненски в село Новачене след извършване на ремонтни дейности по водопроводната мрежа”; 3. Обособена позиция № 3: „Доставка на минералбетон НТК 0-40”.
ъзстановяване на асфалтови настилки в селата Гурково, Радотина, Скравена, Трудовец, Новачене след извършване ...
11/9/2017 3:19:15 PM
ДОСТАВКА НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ, ФИТИНГИ И АРМАТУРИ
ДОСТАВКА НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ, ФИТИНГИ И АРМАТУРИ ...
9/26/2017 11:02:28 AM
Доставка чрез покупка на горива в три обособени позиции: об. позиция1- Доставка на бензин А95Н, об. позиция2- Доставка на дизелово гориво, об.позиция3- доставка на пропан бутан
оставка чрез покупка на горива в три обособени позиции: об. позиция1- Доставка на бензин А95Н, об. позиция2- Д ...
6/8/2017 10:50:22 AM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.МАЙ, 2017Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.МАЙ, 2017Г. ...
6/8/2017 10:15:49 AM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.АПРИЛ, 2017Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.АПРИЛ, 2017Г. ...
6/8/2017 10:14:57 AM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ЯНУАРИ, 2017Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ЯНУАРИ, 2017Г. ...
2/17/2017 1:57:53 PM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ДЕКЕМВРИ, 2016Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ДЕКЕМВРИ, 2016Г. ...
1/18/2017 4:52:42 PM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.НОЕМВРИ, 2016Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.НОЕМВРИ, 2016Г. ...
1/18/2017 4:51:39 PM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ОКТОМВРИ, 2016Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ОКТОМВРИ, 2016Г. ...
11/25/2016 9:45:49 AM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.СЕПТЕМВРИ, 2016Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.СЕПТЕМВРИ, 2016Г. ...
11/25/2016 9:44:36 AM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.АВГУСТ, 2016Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.АВГУСТ, 2016Г. ...
11/25/2016 9:43:36 AM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ЮЛИ, 2016Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ЮЛИ, 2016Г. ...
8/24/2016 1:48:08 PM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ЮНИ, 2016Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ЮНИ, 2016Г. ...
7/15/2016 10:09:09 AM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.МАЙ, 2016Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.МАЙ, 2016Г. ...
6/10/2016 2:27:59 PM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.АПРИЛ, 2016Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.АПРИЛ, 2016Г. ...
5/16/2016 3:54:58 PM
Съобщение
“Доставка чрез покупка на горива в две обособени позиции Обособена позиция 1- Доставка на бензин А95Н и дизел ...
4/21/2016 3:02:06 PM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.МАРТ, 2016Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.МАРТ, 2016Г. ...
4/21/2016 2:54:57 PM
Доставка на водопроводни и канализационни тръби, фитинги и арматури
Доставка на водопроводни и канализационни тръби, фитинги и арматури ...
4/14/2016 10:22:28 AM
Доставка чрез покупка на горива в три обособени позиции: Обособена позиция 1- Доставка на бензин А95Н, Обособена позиция 2- Доставка на дизелово гориво, Обособена позиция 3- Доставка на пропан- бутан
оставка чрез покупка на горива в три обособени позиции: Обособена позиция 1- Доставка на бензин А95Н, Обособен ...
4/6/2016 2:47:42 PM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ, 2016Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ, 2016Г. ...
3/11/2016 2:46:50 PM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ, 2016Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ, 2016Г. ...
3/11/2016 2:46:08 PM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ЯНУАРИ, 2016Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ЯНУАРИ, 2016Г. ...
3/11/2016 2:44:56 PM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ДЕКЕМВРИ, 2015Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ДЕКЕМВРИ, 2015Г. ...
1/18/2016 4:24:34 PM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.НОЕМВРИ, 2015Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.НОЕМВРИ, 2015Г. ...
12/17/2015 4:08:00 PM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ОКТОМВРИ, 2015Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ОКТОМВРИ, 2015Г. ...
11/17/2015 11:01:23 AM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ, 2015Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ, 2015Г. ...
10/16/2015 11:00:15 AM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М. АВГУСТ, 2015Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М. АВГУСТ, 2015Г. ...
10/16/2015 10:33:01 AM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М. ЮЛИ, 2015Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М. ЮЛИ, 2015Г. ...
8/19/2015 9:18:07 AM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М. ЮНИ, 2015Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М. ЮНИ, 2015Г. ...
7/20/2015 1:31:34 PM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М. МАЙ, 2015Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М. МАЙ, 2015Г. ...
6/25/2015 11:25:29 AM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.АПРИЛ, 2015Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.АПРИЛ, 2015Г. ...
5/19/2015 3:00:26 PM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.МАРТ, 2015Г
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.МАРТ, 2015Г ...
4/20/2015 3:15:02 PM
Доставка на водопроводни и канализационни тръби, фитинги и арматури в две обособени позиции: обособена позиция 1- Доставка на водопроводни и канализационни тръби и фитинги; обособена позиция 2- доставка на В и К арматури
оставка на водопроводни и канализационни тръби, фитинги и арматури, необходими за основната дейност на фирмата ...
3/31/2015 4:31:33 PM
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ, 2015Г.
ИНФОРМАЦИЯ По чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ, 2015Г. ...
3/13/2015 5:06:55 PM
Доставка на водопроводни и канализационни тръби, фитинги и арматури в две обособени позиции: обособена позиция 1- Доставка на водопроводни и канализационни тръби и фитинги; обособена позиция 2- доставка на В и К арматури-прекратена
ПРЕКРАТЕНА ...
2/27/2015 1:22:28 PM
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за м.януари, 2015г.
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за м.януари, 2015г. ...
2/10/2015 10:16:37 AM
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за м.октомври, 2014г.
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за м.октомври, 2014г. ...
2/10/2015 10:14:22 AM
“Доставка чрез покупка на горива в две обособени позиции Обособена позиция 1- Доставка на бензин А95Н и дизел Обособена позиция 2- Доставка на газ
ВЪЗЛОЖЕНА ...
2/9/2015 10:11:43 AM
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Доставка чрез покупка на един брой втора употреба товарен автомобил /самосвал/ с товароносимост от 6 до 8 тона ...
10/9/2014 9:12:45 PM
Доставка на 3 (три) бр. нови високопороходими автомобили
Доставка на 3 (три) бр. нови високопороходими автомобили с открит товарен отсек тип "пикап" при условията ...
9/25/2014 7:46:57 PM
Обществена поръчка за 3 броя нови автомобили
Доставка на 3 (три) бр. нови високопороходими автомобили с открит товарен отсек тип "пикап" при условията ...
9/16/2014 12:01:05 AM